Färjestadens Nsf scoutkår finns numera enbart på Facebook: https://www.facebook.com/farjestadensnsf